Đóng

Liên hệ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI BĂNG DƯƠNG

MST: 0304109513

TRỤ SỞ:

Số 19 Đường 37, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

+84 2871 080 809

bangduongltd@bangduong.com.vn

www.bangduong.com.vn