Đóng

Dự án nâng cấp mở rộng QL 14 (Đường HCM đoạn qua huyện Đăkmil và Cư Jut tỉnh Đắk Nông)

30/05/2017

Nhà đầu tư: Liên danh Toàn Mỹ 14 – Băng Dương

Tổng mức đầu tư: ~ 1000 t ỷ đồng

Thời gian thi công: từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015

Gói thầu công ty Băng Dương thực hiện: Gói 4 và 5 và thảm bê tông nhựa từ gói 2 đến gói 5.

Địa điểm: huyện Đắk mil, tỉnh Đắk Nông.

QL14 mo rong duong

Mở rộng mặt đường

QL14 Bai vl

Bãi tập kết vật tư cho dự án

QL14 TCC

Thi công cống thoát nước

QL14 TCMD

Thi công lớp đá dăm 

QL14 1000

Một đoạn đường sau khi hoàn thiện

 

Dự án đầu tư Khác