Đóng

Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 830 tỉnh Long An

30/11/2017

Nhà đầu tư: Liên danh BCG – Băng Dương

Tổng mức đầu tư: ~ 1000 tỷ đồng

Thời gian thi công: từ 2016 đưa vào hoạt động tháng 4 năm 2018

Gói thầu thực hiện: Gói 1, 2, 4

Địa điểm: huyện Bến Lức và Đức Hòa, tỉnh Long An.

QL 14 5

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 – 2017

Tham nhua

Thảm nhựa

Mo rong duong

Mở rộng mặt đường

Cau

Xây mới 8 cầu trên toàn tuyến 30km

Khoi cong

Lễ khới công Dự án – tháng 11 năm 2016

Dự án đầu tư Khác