Đóng

DỰ ÁN CẢNG CONTAINER GEMALINK – GIAI ĐOẠN 1

30/05/2017

Chủ đầu tư: Gemadept và Terminal Link

Gói thầu thực hiện: San lấp mặt bằng và gia tải.

Giá trị thực hiện: 350 tỷ – Năm 2011.

Địa điểm: huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

GML0

Dọn mặt bằng và bốc hữu cơ

GML1

Đắp đê tạm bơm cát

GML2

San ủi và lu cát 

12

Thi công rãnh thoát nước ngang

Gemalink 2012

Thi công bãi chứa cọc cho cầu bến

 

Dự án tiêu biểu Khác