Đóng

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-SSA

30/05/2017

Chủ đầu tư: Cảng Sài Gòn và SSA Marine 

Các gói thầu thực hiện:

  • San lấp và xử lý nền  ~60 ha, giá trị thực hiện 30 triệu USD –  Từ 2008 đến 2010
  • Nạo vét và kè đá bảo vệ mái dốc  ~675 m, giá trị thực hiện 6 triệu USD –  Năm 2009
  • Bãi container và các hạng mục phụ trợ, giá trị thực hiện 273 tỷ đồng –  Năm 2011

Địa điểm: huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

SpSSA1

San lấp và gia tải

SpSSA2

Đóng bất thấm đứng xử lý nền

SpSSA3

Nạo vét vũng quay tàu

SpSSA4

Thi công kè trước bến

SpSSA5

Thi công kè trước bến

SpSSA6

Bãi container hoàn thiện

 

 

 

 

 

 

Dự án tiêu biểu Khác