Đóng

Tin tức

E&C 2

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C

28/10/2018

Sáng nay, 28 tháng 10 năm 2018 Công ty Cổ phần Băng Dương E&C tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới, chia cổ tức cho cổ đông năm 2018,  bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và bầu […]

Động thổ dự án nhà máy năng lượng mặt trời BCG Băng Dương tại Long An

09/10/2018

Tham dự có Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần cùng đại diện nhiều sở ban ngành của tỉnh và khách mời. Ông Trần Văn […]