Danh sách dự án Công ty thực hiện

11/10/2018

1 San lấp, xử lý nền và xây dựng Cảng chuyên dụng Hyosung Vietnam 2 Xử lý nền Nhà máy PP Hyosung 3 Nâng cấp mở rộng ĐT 830 và ĐT 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT 4 Xây dựng hạ tầng […]